1. Advertise sectie

Ga eerst naar de Advertise sectie.2. Selecteer het account

Klik op je account


3. Manage account access

Onder het tandwieltje zit de toegang (Manage access)4. Insight tag rechten

Ga eerst naar Insight Tag5. Geef de rechten

Volg de plaatjes.
Meer weten?

Download de pdf.